Svelas - Svensk laserteknik
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökning
Ange sökord
 
E-postadress:   Lösenord:
Borrning
Borrning med laser är en sedan länge väl etablerad industriell
teknik inom olika industribranscher.

Bearbetat material sträcker sig från papper och plast till
superlegeringar.

Borrning med laser har, både i Sverige och utomlands, fått sitt
kanske starkaste fäste inom flyg-och rymdindustrin där
tekniken gjort sig oumbärlig för avancerad och rationell
bearbetning av motorkomponenter.

Håltagning eller borrning kan utföras som med de allra första
lasrarna med en enkelpuls där man skjuter ett hål i tunna folier
eller skivmaterial. Dagens lasrar tillåter även borrning med
multipulser där man med varje laserpuls förångar en viss
mängd material och på så sätt borrar sig ner i materialet
(percussion drilling) Figur 3.8. Pulsrepetitionsfrekvensen väljes
så att plasma och förångat material hinner försvinna innan
nästa puls. Hål från 0,5 µm kan borras . Vanligen ligger
håldiametern i området 20 – 500 µm med denna teknik.
Laserkällan är vanligtvis en Nd/YAG-, Nd/Glas-, CO2- eller
rubinlaser och på senare tid har även excimerlasern kommit till
användning speciellt på plastmaterial.Figur 3.8 Borrning för hål < 0,3 mm i diameter med
modulerade Nd-YAG laserpulser


En annan mycket vanlig teknik för håltagning, som egentligen
är en variant av cirkulär skärning, är den s k
trepaneringstekniken Figur 3.9. Strålen förs runt med hjälp av
någon typ av roterande optik. Hål utskurna med denna metod
uppvisar goda toleranser avseende diameter och cylindricitet.


Figur 3.9 Borrning med roterande optik, trepanering.

Borrning med laser uppvisar följande fördelar:
Inget verktygsslitage - Hårdheten på arbetsstycket är
inte kritisk.
Inga formförändringar - Ger möjlighet att borra i mycket
spröda material.
God åtkomlighet - Mycket komplexa geometrier kan
borras.
Oberoende av infallsvinkel - Ger möjlighet att borra på
krökta ytor eller med liten infallsvinkel (15 - 90°).
Hög precision - Mycket snäva toleranser med avseende
läge och håldiameter.
Hålgeometrier - Hål från 0,5 µm upp till några
millimeters diameter. Djup till diameterförhållande ca 20:1
LoginRegistrera dig här
Skapa ny
Redigera
Ta bort

Medlem på Svelas.nu
Som registrerad medlem kan du publicera och kommentera rapporter och artiklar. Dina bidrag är värdefulla för att Sverige och Svelas ska hålla sig längst fram inom området för laserteknik.
© 2002 SVELAS - Svensk laserteknik
Avd för produktionsutveckling vid LTU
» Allmänna villkor
  Adress:
 
 
Luleå tekniska universitet
Avd för produktionsutveckling
971 87 Luleå.
E-post:
Tel:
Fax:
info@svelas.nu
0920-491 000
0920-492 228
Luleå tekniska universitet