Svelas - Svensk laserteknik
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökning
Ange sökord
 
E-postadress:   Lösenord:
Laserhybridsvetsning
Laserhybridsvetsning
Laserhybridsvetsning ger fördelarna från lasersvetsning och
MIG/MAG-svetsning i samma process. Höga svetshastigheter,
stor penetration och spaltöverbryggnad är kännetecken

Laser/MIG-hybridsvetsning är en relativt ny metod där man
kombinerar CO2 - eller Nd:YAG-laser med en konventionell
MIG/MAG-strömkälla. Vid laser/MIG-hybridsvetsning sker en
samverkan mellan de båda processerna med gynnsamt resultat
med avseende på svetskvalitet och produktivitet. Laserstrålens
inducerade plasma och nyckelhål stabiliserar MIG-ljusbågen
vilket gynnar energitillförseln till arbetsstycket med ökat
svetsdjup och svetshastighet som följd jämfört med var och en
av processerna. Genom val av lämplig tillsatstråd kan
svetsgodsets egenskaper optimeras för avsedd tillämpning.
Dessutom blir svetsens geometri gynnsammare med minskad
risk för svetsdefekter.

Med laser/MIG-hybridsvetsning kan stora spaltvidder
överbryggas, vilket kan ha avgörande betydelse för att
industriellt kunna svetsa t ex laserskuren eller klippt plåt utan
ytterligare kostsam fogberedning som t ex fräsning. Även
plasmaskuren plåt kan svetsas med gott resultat. En nackdel
med processen är att ytterligare variabla svetsparametrar
tillkommer samt att MIG-munstycket gör att åtkomsten minskar
jämfört med ren lasersvetsning.

Principen för laserhybridsvetsning
Laseroptiken och MIG-pistolen kombineras
till en enhet. Inställningar som påverkar svetsresultatet är bl a.
svetspistolens geometriska position som avståndet i
längdriktningen mellan tråd och laserstråle, vinkeln mellan
arbetsstycke och svetspistol samt avståndet mellan MIG-
pistolens munstycke och svetsstället s.k. trådutstick (s).
Förutom de geometriska inställningarna inverkar även
svetsström och svetsspänning samt MIG-strömkällans
pulsparametrar vid pulsad MIG. Processgasens sammansättning
har stor inverkan där några procents inblandning av CO2 i en
helium-argon-blandning har visat sig fungera bäst.
LoginRegistrera dig här
Skapa ny
Redigera
Ta bort

Medlem på Svelas.nu
Som registrerad medlem kan du publicera och kommentera rapporter och artiklar. Dina bidrag är värdefulla för att Sverige och Svelas ska hålla sig längst fram inom området för laserteknik.
© 2002 SVELAS - Svensk laserteknik
Avd för produktionsutveckling vid LTU
» Allmänna villkor
  Adress:
 
 
Luleå tekniska universitet
Avd för produktionsutveckling
971 87 Luleå.
E-post:
Tel:
Fax:
info@svelas.nu
0920-491 000
0920-492 228
Luleå tekniska universitet