Svelas - Svensk laserteknik
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökning
Ange sökord
 
E-postadress:   Lösenord:
Alla medlemmar
Sortera i bokstavsordning
A - I   |   J - R   |   S - Ö

Sorterar i bokstavsordning J-R   [18 st.]

Laser 2000 AB
Laser 2000 AB levererar
lasrar, mätutrustningar
och optiska komponenter
samt lasersystem för
mikrobearbetning. » Mer info

Laser Machining Inc. LMIAB
Huvudinriktning med service / support av
alla typer av laser samt försäljning av
såväl kompletta system och komponenter.
LMIAB är en renodlad laserföretag.
Skandinavisk distributör för Two-Six optics. » Mer info

Laser Nova AB
Laser Nova AB är ett av de få företag
som kan erbjuda allt inom industriell
mikrobearbetning med laser, svetsning,
skärning, håltagning, härdning,
och märkning med YAG-laser
och CO2-laser.
» Mer info

Lasergruppen inom Teknikföretagen
Lasergruppen bildades 1988 för att främja
verkstadsindustrins användning av
laserteknik, främst för skärande
bearbetning. » Mer info

Laserkraft AB
Laserkraft AB är din kompletta
samarbetspartner inom laserskärning och
övrig plåtberarbetning. » Mer info

Lasertech LSH AB
Lasersvetsning i de flesta material
inkluderat plaster. Allt från små till stora
serier. Kunder idag; SKF, SAAB Bofors
Dynamics, Bofors Defence, AB
Lindemaskiner, Partnertech m.fl » Mer info

Latronix AB
Vi tillverkar och säljer industriella lasrar,
handhållna mätinstrument och
kundanpassade mätsystem för
bestämning och kontroll av avstånd,
dimensioner och profiler. » Mer info

Levitronics Lasersystem AB
Levitronics Lasersystem AB marknadsför
laserutrustning från
Precitec GmbH & Co KG i Sverige, Norge och
Damnark.

» Mer info

Luleå Tekniska Universitet
Luleå tekniska universitet
Utveckling av laserbearbetningsteknik sker vid Avdelningen för produkt
produktionsutveckling. Vi har en aktiv forskargrupp och ett
laserlaboratorium av hög europeisk klass. » Mer info

MARWELL Laser Systems AB
MARWELL Laser Systems grundades 1978 och marknadsför,
säljer, installerar och underhåller industriella lasersystem för
borrning, skärning, svetsning, märkning och gravyr. » Mer info

Melles Griot AB
Melles Griot, en av världens ledande
tillverkare av optiska komponenter,
lasrar, instrument och tillbehör för
forskning och industri, representeras i
Nordern av dotterbolaget
Melles Griot AB. » Mer info

Nordic Laser Production AB
Nordic Laser Production AB utför
allt ifrån små- till storskalig
serieproduktion med
användande av främst
laserbearbetning. Även
konventionella svetsmetoder finns
inom företagets kunnande. » Mer info

Permanova Lasersystem AB
Lasersystem för lasersvetsning och 3D laserskärning med robot,
fiberlaser, disklaser. System för lasermärkning, laserlödning.
Laserprocessverktyg. Laserservice,-utbildning. Laserlabb för
applikationstester. » Mer info

Permascand Laser AB
Vi utför 2D-laserskärning i plåt till svensk verkstadsindustri, 3D-
laserskärning av prototyper till huvudsak fordonsindustrin samt
lasersvetsning och tailored blanks. » Mer info

Plåtspecialisten i Örebro AB
Legotillverkning av kompletta detaljer
produkter- laser- NC stans -
maskinbearbetning- svetsning-
robotsvetsning. » Mer info

PROCEMA energi o miljö ab
Teknikkonsulter inom energi, vvs, automation, elkraft.
Ex på kunder:
Kärnkraft, vattenkraft, kommuner.
» Mer info

Pullmax Scandinavia AB
Försäljning av Bystronics
laserskärmaskiner samt Beyelers
kantpressar och Pullmax stansmaskiner
till verkstadsindustrin i Scandinavien. » Mer info

Rotor Interactive
Rotero Interactive har designat och utvecklat Svelas i samarbete
med Luleå tekniska universitet. Rotor Interacitve är noterad som
medlem under Svelas uppstartsfas. » Mer info
LoginRegistrera dig här
Skapa ny
Redigera
Ta bort

Medlem på Svelas.nu
Som registrerad medlem kan du publicera och kommentera rapporter och artiklar. Dina bidrag är värdefulla för att Sverige och Svelas ska hålla sig längst fram inom området för laserteknik.
© 2002 SVELAS - Svensk laserteknik
Avd för produktionsutveckling vid LTU
» Allmänna villkor
  Adress:
 
 
Luleå tekniska universitet
Avd för produktionsutveckling
971 87 Luleå.
E-post:
Tel:
Fax:
info@svelas.nu
0920-491 000
0920-492 228
Luleå tekniska universitet