Svelas - Svensk laserteknik
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökning
Ange sökord
 
E-postadress:   Lösenord:
Projektnytt
DATLAS-datainteraktiv processövervakning vid lasersvetsning
2006-05-26 13:47

Signaler från processövervakning vid lasersvetsning
Processövervakning vid lasersvetsning ökar produktivitet och
minskar kostnader. DATLAS kommer att öka användbarheten och
tillförlitligheten hos kommersiella on-line övervakningssystem för
lasersvetsning.

Målet med DATLAS är att mera systematiskt kunna
implementera dessa instrument genom en ökad förståelse av
processen och en utvecklad, sofistikerad
databehandling.


Resultat
DATLAS kommer att resultera i ett virtuellt stödverktyg för
processövervakning vid lasersvetsning. Förbättrad
processövervakning, med idealt 100 % tillförlitlighet, ska leda
till att helt eller delvis ersätta dyrbara inspektioner efter
svetsning, genom högt automatiserade system som också ska
förbättra datahantering. .

Plan och metodik
I motsats till dagens empiriska korrelationsmetoder, så strävar
DATLAS att förstå sammanhanget mellan svetsdefekter och
givarsignal. Detta ska åstadkommas genom samverkan mellan
observation (high-level) och simuleringsmetoder. Som tillägg till
fallstudier för lasersvetsande företag så kommer
systemleverantörer att erbjuda anpassade stödverktyg till deras
kunder. Ett passande interface ska underlätta användningen för
SMF..

Partners och finansiering
Två forskningsavdelningar: Avd för produktionsutveckling och
avd för experimentell mekanik vid Luleå tekniska
universitet. .

Sju företag: två lasersvetsande företag, två lasersvetsande
jobshops, en leverantör av MIG/MAG utrustning och material, en
leverantör av mätutrustning, en leverantör av
laserutrustning.
Publicerad 2006-05-26 13:47 av
Visa utskriftsversionHans Engström, Luleå Tekniska Universitet
hans.engstrom@ltu.se

Det finns inga kommentarer till publikationen.

Du måste vara registrerad medlem och inloggad för att kunna kommentera publikationer.
LoginRegistrera dig här
Skapa ny
Redigera
Ta bort

Medlem på Svelas.nu
Som registrerad medlem kan du publicera och kommentera rapporter och artiklar. Dina bidrag är värdefulla för att Sverige och Svelas ska hålla sig längst fram inom området för laserteknik.
© 2002 SVELAS - Svensk laserteknik
Avd för produktionsutveckling vid LTU
» Allmänna villkor
  Adress:
 
 
Luleå tekniska universitet
Avd för produktionsutveckling
971 87 Luleå.
E-post:
Tel:
Fax:
info@svelas.nu
0920-491 000
0920-492 228
Luleå tekniska universitet